U pestu in funtanarussin

Category: Mauro Elsi
Published on Wednesday, 31 October 2018 05:24
Written by Mauro Elsi
Hits: 673

Pesta l’agliu intu murtà

puè zunzeghe in può de sà

inna brancà de bun pignuè

falu senza ne se puè

Caccia u baxericò, tente foeglie

che u pestellu se l’ingoeglie

cun du parmigian grattuò

e du sardu stagiunuò

ueio fin oua se mette

pe cundì trofie e trenette!!!

                                                                                                   Mauro Elsi