ទំព័រ​ដើម​ / សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​ទាំងអស់ I funghi di Fontanarossa x + Fausto Peirano - Fontanarossax 1