დასაწყისი

გადაღების დრო

2016 (7)
აგვისტო (7)
2014 (21)
მაისი (21)
2013 (74)
მარტი (18) ივნისი (10) ივლისი (6) აგვისტო (33) სექტემბერი (4) ოქტომბერი (2) ნოემბერი (1)
2012 (50)
აგვისტო (25) სექტემბერი (2) ოქტომბერი (23)
2011 (61)
ივლისი (27) აგვისტო (32) სექტემბერი (2)
2010 (124)
იანვარი (8) თებერვალი (8) მარტი (8) მაისი (7) ივნისი (1) ივლისი (25) აგვისტო (21) სექტემბერი (46)
2009 (24)
აგვისტო (23) სექტემბერი (1)
2008 (21)
მარტი (1) მაისი (2) ივნისი (1) აგვისტო (17)
2007 (6)
ივნისი (3) აგვისტო (1) სექტემბერი (2)
2006 (5)
აპრილი (2) ივლისი (1) აგვისტო (1) სექტემბერი (1)
2005 (8)
ივნისი (1) აგვისტო (4) სექტემბერი (1) ოქტომბერი (2)
2002 (2)
აგვისტო (1) ოქტომბერი (1)
2000 (3)
იანვარი (3)
0000 (8)
0 (8)